Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie
Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy
w Lubaczowie
projekt

Opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9 zł.
Opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego wynosi 26 zł.

W razie potrzeby wydania duplikatów należy wypełnić właściwy wniosek i uiścić w/w kwotę na konto:

Bank Spółdzielczy w Lubaczowie 
nr konta 30910100032001000620110001


Wniosek wraz z dowodem wpłaty należy złożyć lub przesłać do sekretariatu Ośrodka

Kliknij na zdjęcie aby pobrać wniosek

                     

   

Wiadomości
2020-12-11 Najnowsza wiadomość
O tym, jak ważne w życiu człowieka są marzenia, nie trzeba nikogo przekonywać. Już we wczesnym dzieciństwie każdy mały Jaś, patrząc na postacie z bajek, w późniejszym wieku, na znanych reprezentantów świata sportu, filmu, muzyki, chce im dorównać. Osoby te często stanowią wzorzec do naśladowania, budzą podziw i uznanie. Patrząc na ich sukcesy można odnieść wrażenie, że to urodzeni szczęściarze, a jednak, jak się okazuje na własny sukces musieli sami ciężko zapracować.
Galeria
2020-11-25 Najnowsza galeria