Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie
Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy
w Lubaczowie
projekt

Opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9 zł.
Opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego wynosi 26 zł.

W razie potrzeby wydania duplikatów należy wypełnić właściwy wniosek i uiścić w/w kwotę na konto:

Bank Spółdzielczy w Lubaczowie 
nr konta 30910100032001000620110001


Wniosek wraz z dowodem wpłaty należy złożyć lub przesłać do sekretariatu Ośrodka

Kliknij na zdjęcie aby pobrać wniosek

                     

   

Wiadomości
2021-04-09 Najnowsza wiadomość
"Sejm RP ustanowił Święto Chrztu Polski przyjęciem ustawy 22 lutego 2019 r. ..."
Galeria
2021-01-27 Najnowsza galeria