Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie
Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy
w Lubaczowie
projekt
ZASADY  URLOPOWANIA  WYCHOWANKÓW
 
Zasady i warunki obowiązujące podczas opuszczania ośrodka przez wychowanków w celu wyjazdu na urlop:
 
1. Wychowanek ubiegający się o wydanie przepustki upoważniającej do wyjazdu powinien posiadać:
a) zgodę właściwego sadu rodzinnego,
b) pisemną zgodę rodziców, opiekunów lub członków rodziny, do których się udaje na przepustkę oraz pisemną zgodę na samodzielny przejazd z ośrodka do miejsca urlopowania,
c) zgodę Dyrekcji Ośrodka,
d) kartę obiegową podpisana przez wszystkie osoby upoważnione,
e) bilet lub kwotę pieniędzy na jego zakup.
 
2. Urlopowanie wychowanka, poza przypadkami uzasadnionymi ważnymi przyczynami lub wypadkami losowymi, powinno następować w dniach wolnych od nauki szkolnej.
 
3. Wychowanek nabywa prawa do urlopów i przepustek po upływie 4 tygodni od dnia doprowadzenia do Ośrodka.
 
4. W sytuacjach wyjątkowych Dyrektor Ośrodka może podjąć decyzję o skróceniu tego okresu.
 
5. Wniosek o wyrażenie przez sąd rodzinny zgody na urlopowanie składa wicedyrektor ds. wychowawczych na prośbę wychowawcy odpowiedzialnego za realizację indywidualnego planu resocjalizacji wychowanka.
 
6. Wychowawca składając prośbę powinien posiadać aktualną informację dotyczącą zachowania wychowanka i jego postępów w nauce oraz środowiska, w którym wychowanek będzie przebywał podczas urlopu.
Wiadomości
2020-12-11 Najnowsza wiadomość
O tym, jak ważne w życiu człowieka są marzenia, nie trzeba nikogo przekonywać. Już we wczesnym dzieciństwie każdy mały Jaś, patrząc na postacie z bajek, w późniejszym wieku, na znanych reprezentantów świata sportu, filmu, muzyki, chce im dorównać. Osoby te często stanowią wzorzec do naśladowania, budzą podziw i uznanie. Patrząc na ich sukcesy można odnieść wrażenie, że to urodzeni szczęściarze, a jednak, jak się okazuje na własny sukces musieli sami ciężko zapracować.
Galeria
2020-11-25 Najnowsza galeria