Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie
Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy
w Lubaczowie
projekt

ZESPÓŁ PLACÓWEK
IM. JANA PAWŁA II W LUBACZOWIE

 

 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy przeznaczony jest dla młodzieży charakteryzującej się poważniejszymi zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym. Do ośrodka przyjmowana jest młodzież, wobec której sądy rodzinne wydały w trybie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich postanowienia o konieczności zastosowania środka wychowawczego polegającego na umieszczeniu w placówce resocjalizacyjnej. Aktualnie nasz ośrodek świadczy opiekę całodobową, całoroczną, przeznaczoną dla chłopców w wieku 13 – 18 lat.
MOW w Lubaczowie jest piętrowym budynkiem przystosowanym do prowadzenia zajęć dydaktycznych i wychowawczych. Budynek ten od kilku ostatnich lat jest systematycznie modernizowany i dostosowywany do obecnie obowiązujących standardów i norm.

 

 

Na parterze znajduje się szkoła, w skład  której wchodzi:
-  8 klasopracowni przedmiotowych, wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne typu: tablice interaktywne i multimedialne, sprzęt RTV, komputery, 
-  sala gimnastyczna, 
-  siłownia,
-  sala audiowizualna, 
-  biblioteka z czytelnią, 
-  pracownia ceramiki,
-  gabinet pedagoga, 
-  gabinet psychologa, 
-  gabinet lekarski,
-  gabinet wicedyrektora ds. dydaktycznych,
-  pokój nauczycielski. 

W szkole działa ponadto gabinet specjalistyczny EEG Biofeedback. W ostatnim czasie została oddana do użytku nowoczesna sala multimedialna. 

Internat usytuowany jest na I piętrze tegoż budynku. Znajdują się tu:
- pomieszczenia 5 grup wychowawczych, w skład których wchodzą: świetlica, dwu-trzy- pokojowe sypialnie, łazienka, aneks kuchenny,
- nowoczesna pracownia socjoterapeutyczna,
- izolatka, 
- pokój gościnny dla odwiedzających, 
- kuchnia, 
- gabinet wicedyrektora ds. wychowawczych
- pokój wychowawców.

Szkoły wchodzące w skład MOW:

- szkoła podstawowa dla uczniów w normie intelektualnej i niedostosowanych społecznie oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu i lekkim niedostosowanych społecznie – klasy: V-VI oraz VII-VIII,

- szkoła branżowa I stopnia dla uczniów w normie intelektualnej i niedostosowanych społecznie oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i niedostosowanych społecznie – klasa I (specjalność murarz – tynkarz oraz specjalność kucharz) oraz klasa II (specjalność murarz – tynkarz).


Ośrodek dysponuje także własną kuchnią ze stołówką oraz pralnią.
Wychowankowie mają do dyspozycji boisko do piłki nożnej, ręcznej, koszykowej oraz plac rekreacyjny. Budynki otoczone są zielenią, klombami, rosną tam krzewy i drzewa ozdobne.

 


 

O NAS

 

Wiadomości
2021-04-09 Najnowsza wiadomość
"Sejm RP ustanowił Święto Chrztu Polski przyjęciem ustawy 22 lutego 2019 r. ..."
Galeria
2021-01-27 Najnowsza galeria