Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie
Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy
w Lubaczowie
projekt
Oferta edukacyjna: 
 
• Szkoła Podstawowa Nr 4 - klasy 5-6, 7-8 
 
• Branżowa Szkoła I Stopnia o kierunku: 
 
- murarz – tynkarz  (klasa 1 i 2)
- kucharz (klasa 1).
 
Kształcenie w BSIS jest prowadzone w oparciu o podstawę programową zatwierdzoną przez MEN dla publicznych szkół branżowych w Polsce. 
 
Murarz – tynkarz  symbol 711204 - B.18, o trzyletnim cyklu kształcenia, zakończony jest egzaminem państwowym, prowadzonym pod nadzorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, który uprawnia do legalnej pracy 
w każdym kraju U.E. na stanowisku robotnika wykwalifikowanego. 
 
 
 
 
 
 
Kucharz symbol 512001, o trzyletnim cyklu kształcenia, zakończony egzaminem zawodowym zdawanym przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Zdany egzamin zawodowy daje kwalifikacje do pracy na stanowisku kucharza w placówkach gastronomicznych na terenie Polski i krajów U.E. 
 
 
 
 
 
 
Wiadomości
2020-12-11 Najnowsza wiadomość
O tym, jak ważne w życiu człowieka są marzenia, nie trzeba nikogo przekonywać. Już we wczesnym dzieciństwie każdy mały Jaś, patrząc na postacie z bajek, w późniejszym wieku, na znanych reprezentantów świata sportu, filmu, muzyki, chce im dorównać. Osoby te często stanowią wzorzec do naśladowania, budzą podziw i uznanie. Patrząc na ich sukcesy można odnieść wrażenie, że to urodzeni szczęściarze, a jednak, jak się okazuje na własny sukces musieli sami ciężko zapracować.
Galeria
2020-11-25 Najnowsza galeria