Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie
Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy
w Lubaczowie
projekt
Oferta edukacyjna: 
 
• Szkoła Podstawowa Nr 4 - klasy 5-6, 7-8 
 
• Branżowa Szkoła I Stopnia o kierunku: 
 
- murarz – tynkarz  (klasa 1 i 2)
- kucharz (klasa 1).
 
Kształcenie w BSIS jest prowadzone w oparciu o podstawę programową zatwierdzoną przez MEN dla publicznych szkół branżowych w Polsce. 
 
Murarz – tynkarz  symbol 711204 - B.18, o trzyletnim cyklu kształcenia, zakończony jest egzaminem państwowym, prowadzonym pod nadzorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, który uprawnia do legalnej pracy 
w każdym kraju U.E. na stanowisku robotnika wykwalifikowanego. 
 
 
 
 
 
 
Kucharz symbol 512001, o trzyletnim cyklu kształcenia, zakończony egzaminem zawodowym zdawanym przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Zdany egzamin zawodowy daje kwalifikacje do pracy na stanowisku kucharza w placówkach gastronomicznych na terenie Polski i krajów U.E. 
 
 
 
 
 
 
Wiadomości
2021-04-09 Najnowsza wiadomość
"Sejm RP ustanowił Święto Chrztu Polski przyjęciem ustawy 22 lutego 2019 r. ..."
Galeria
2021-01-27 Najnowsza galeria