Ręka

Oferta edukacyjna: 

  • Szkoła Podstawowa Nr 4 - klasy 7-8 
  • Branżowa Szkoła I Stopnia o kierunku: 
    • murarz – tynkarz  (klasa 1 i 2)

    • kucharz (klasa 1 i 2).

Kształcenie w Branżowej Szkole I Stopnia jest prowadzone w oparciu o podstawę programową zatwierdzoną przez MEN dla publicznych szkół branżowych w Polsce. 

 

Murarz – tynkarz  symbol 711204 - B.18, o trzyletnim cyklu kształcenia, zakończony jest egzaminem państwowym, prowadzonym pod nadzorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, który uprawnia do legalnej pracy w każdym kraju U.E. na stanowisku robotnika wykwalifikowanego. 

 

Kucharz symbol 512001, o trzyletnim cyklu kształcenia, zakończony egzaminem zawodowym zdawanym przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Zdany egzamin zawodowy daje kwalifikacje do pracy na stanowisku kucharza w placówkach gastronomicznych na terenie Polski i krajów U.E.