Ręka

Jan Paweł II - Nasz Patron

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem 
stosunku człowieka do człowieka.”

Jan Paweł II

 

17 maja 2007 roku to szczególny
i niezapomniany dzień w historii
Zespołu Placówek Opiekuńczo -
Wychowawczych i Resocjalizacyjnych
w Lubaczowie. Dzień nadania Imienia
– Jana Pawła II. Od tej chwili placówka
zajmująca się edukacją i wychowaniem
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
nosi nazwę Zespołu Placówek 
im Jana Pawła II.  

 

Dlaczego 
ten patron?

                                                             
Sylwetki Ojca Świetego 
Jana Pawła II nie trzeba chyba
nikomu przypominać, gdyż pamięć
o nim jest wciąż żywa i jest on bliski
sercu każdego Polaka. Osoba
Karola Wojtyły jest wpisana
w historię naszego lokalnego
Kościoła. Można śmiało powiedzieć,
że bliska jego sercu była Matka
Boża Łaskawa, której cudowny
wizerunek znajduje się
w Lubaczowskim Sanktuarium.   

 

Krótka historia pobytu Karola Wojtyły w Lubaczowie. 

- 21 września 1958r – ks. Karol Wojtyła, jako biskup nominat przyjechał z Krakowa do Lubaczowa na Jubileusz 25-lecia sakry biskupiej arcybiskupa Eugeniusza Baziaka, metropolity lwowskiego. 

- 22 października 1966r – ks. Karol Wojtyła – arcybiskup metropolita krakowski – uczestniczył w uroczystościach Milenium Chrztu Polski. Nocleg spędził na miejscowej plebanii. W niedzielę 23 października celebrował mszę św. o godz. 11:00 przy ołtarzu polowym.

- 11 lipca 1971r – nawiedzenie parafii polskich przez Najświętszą Marię Pannę w symbolach (świeca i Ewangelia) rozpoczęło się w Archidiecezji w Lubaczowie. Mszę św. o godzinie 17:00 – przy ołtarzu polowym celebrował kardynał Karol Wojtyła. Kazanie podczas mszy św. wygłosił ks. Prymas Stefan Wyszyński. 

- 17 sierpnia 1973r – Kardynał Karol Wojtyła przewodniczył uroczystościom pogrzebowym śp. biskupa Jana Nowickiego w Lubaczowie. 

- kolejna, niezwykła i ostatnia wizyta Karola Wojtyły, już jako Papieża Jana Pawła II w Lubaczowie miała miejsce w niedzielę i poniedziałek, 2 i 3 czerwca 1991r. w ramach IV pielgrzymki do Ojczyzny. Papież w niedzielę 2 czerwca ok. godz. 20:30 nawiedził i poświęcił nową prokatedrę oraz modlił się przy grobie kard. Władysława Rubina. Po wizycie w prokatedrze Jan Paweł II udał się do domu biskupiego na nocleg.
W poniedziałek 3 czerwca celebrował mszę św. o godz. 8:30 na błoniach lubaczowskich. I to może w tym momencie rozpoczęła się historia uznania Jana Pawła II jako patrona naszej placówki. W czasie mszy św. szczególne wyróżnienie spotkało wychowanka MOW, który  z rąk Ojca Świetego otrzymał Komunię Św. 
Śledząc nauczania Jana Pawla II, obserwując jego pełne emocji i radości spotkania z dziećmi i młodzieżą całego świata, ludźmi pokrzywdzonymi i odrzuconymi na margines życia społeczno – kulturowego przekonywaliśmy się coraz bardziej że to jest postać najbardziej godna aby czuwać nad nami już z wysokości Nieba. 

17 maja 2007r – Jan Paweł II zostaje patronem Zespołu Placówek. Na uroczystość wśród wielu znamienitych gości, którzy wpisali się do księgi pamiątkowej przybyła bliska sercu Papieża, żywy świadek Jego Świętości i wielu charyzmatów, dr Wanda Półtawska. Uroczystości nadania imienia Placówce, poświęcenia sztandaru, przewodniczył ks. biskup Mariusz Leszczyński – biskup pomocniczy naszej diecezji. Matce Bożej Łaskawej w Jej cudownym obrazie dokonany został Akt Zawierzenia całej naszej społeczności Jej Matczynemu sercu i Macierzyńskiej opiece. 

1 maja 2011r – delegacja z naszej placówki była w Rzymie, kiedy Ojciec Świety Benedykt XVI wyniósł na ołtarze i ogłosił światu nowego błogosławionego naszego patrona Jana Pawła II. Z sercem przepełnionym wielką radością i wdzięcznością uczestniczyliśmy we mszy św. dziękczynnej w dniu 2 maja na Placu Świętego Piotra. Nie przeszkadzała nam długa kolejka do bazyliki św. Piotra, aby tam oddać cześć Ojcu Świętemu – czas nam się nie dłużył, bo panowała tam niesamowita atmosfera modlitwy i skupienia. Czuliśmy obecność Jana Pawła II, jego spojrzenie pełne miłości i zatroskania. Niejednemu z nas popłynęły z oczu łzy.
Wróciliśmy z tej pielgrzymki umocnieni i pokrzepieni z ogromną wiarą i nadzieją w sercu,iż mamy swojego Orędownika w niebie od tylu trudnych ludzkich spraw czasami wręcz  niemożliwych do ogarnięcia.

17 maja 2012r – obchodziliśmy swój pierwszy „mały” jubileusz. To już mija 5 lat od nadania naszej placówce imienia Jana Pawła II. 5 lat w ciągu których trwał proces beatyfikacjny i nasz patron został wyniesiony do chwały nieba. Z nadzieją patrzymy w przyszłość – dla Boga przecież nie ma rzeczy niemożliwych. Co przyniesie nam przyszłe 5 lat – może już kanonizację Jana Pawła II?

Jesteśmy dumni, że nosimy imię patrona Jana Pawła II i to, że dzieki temu należymy do Wielkiej Ogólnopolskiej rodziny szkół tego wielkiego Polaka. Co roku w październiku pielgrzymujemy do „serca Polski” do stóp Matki Bożej Częstochowskiej na Jasną Górę. Tam w obecności ukochanej Boskiej Matki, której swoje życie  zawierzył Jan Paweł II – ubogacamy się swoją obecnością, ogarniamy nasze placówki, rodziny, ojczyznę wspólną modlitwą, czuwamy wraz z naszym patronem i wypraszamy potrzebne łaski.

Od 2009 roku należymy również do diecezjalnej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Co roku spotykamy się na wspólnym opłatku w różnych zakątkach naszej diecezji, na rekolekcjach wielkopostnych i przy okazji różnych jubileuszy związanych z Patronem naszych szkół. 
23 października 2012r. parafia pw. Św. Stanisława BiM w Lubaczowie otrzymała relikwie bł. Jana Pawła II. 8 grudnia tego samego roku w MOW zorganizowano „czuwanie z Janem Pawłem II”. Wierząc w orędownictwo naszego Patrona wychowankowie naszej placówki w głębi chłopięcych serc zanosili prośby w intencjach własnych, swoich rodzin, aby Jan Paweł II wypraszał im potrzebne łaski. Wspólnie spędzony czas minął bardzo szybko, czuliśmy obecność naszego Błogosławionego, wracaliśmy do codziennego życia w poczuciu umocnienia i siły do zmagania się z trudnościami i przeciwnościami losu.  

 

Danuta Butyńska
Agnieszka Argasińska