Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie
Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy
w Lubaczowie
MISJA  SZKOŁY
                        „Dobro drzemie w każdym człowieku i czeka na obudzenie”
 
Po co jesteśmy?
          Jesteśmy po to aby:
 
uczyć młodych ludzi „zagubionych w rzeczywistości” odpowiednich postaw
  wobec tego, co ich spotkało, spotyka i może spotkać;
wspierać ich rozwój osobowościowy, kształtować charakter;
ukazywać drogi wyboru.
 
WIZJA  SZKOŁY
„Nam się marzyło nieśmiało, aby ich młodość niesforną ukształtować w dojrzałość
 
W naszej szkole uczniowie kształcą swoje umiejętności wykorzystywania
zdobywanej wiedzy, aby w ten sposób lepiej przygotować się do pracy
w warunkach współczesnego świata.
 
Wychowanie w naszej szkole ma charakter:
integralny – obejmuje wszystkie sfery ucznia: psychiczną, fizyczną, duchową, społeczną;
podmiotowy – stawia w centrum osobę ucznia;
indywidualny – tempo nauczania, dobór treści i metod uwzględnia indywidualne
   możliwości psychofizyczne ucznia.
Wiadomości
2017-09-29 Najnowsza wiadomość
Pod koniec września (29.09.2017r. ) nasi wychowankowie: Hubert Kozakowski, Paweł Hus, Kacper Wyczesany, Kacper Janda, Kacper Kozina, Eryk Cisło wraz z nauczycielami Agnieszką Skibą oraz Martą Mirkowską wybrali się na wycieczkę do lasu.
2017-08-07 Najnowszy film
Galeria
2017-10-06 Najnowsza galeria