Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie
Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy
w Lubaczowie

MISJA  SZKOŁY
„Dobro drzemie w każdym człowieku
    i czeka na obudzenie”
 
Po co jesteśmy?
          Jesteśmy po to aby:
 
uczyć młodych ludzi „zagubionych
  w rzeczywistości” odpowiednich postaw
  wobec tego, co ich spotkało, spotyka
  i może spotkać;
wspierać ich rozwój osobowościowy, kształtować charakter;
ukazywać drogi wyboru.
 
WIZJA  SZKOŁY
„Nam się marzyło nieśmiało, aby ich młodość niesforną ukształtować w dojrzałość
 
W naszej szkole uczniowie kształcą swoje umiejętności wykorzystywania
zdobywanej wiedzy, aby w ten sposób lepiej przygotować się do pracy
w warunkach współczesnego świata.
 
Wychowanie w naszej szkole ma charakter:
integralny – obejmuje wszystkie sfery ucznia: psychiczną, fizyczną, duchową, społeczną;
podmiotowy – stawia w centrum osobę ucznia;
indywidualny – tempo nauczania, dobór treści i metod uwzględnia indywidualne
   możliwości psychofizyczne ucznia.
Wiadomości
2018-03-02 Najnowsza wiadomość
Ferie zimowe to wymarzony czas na wszelkiego rodzaju aktywności.
2018-01-18 Najnowszy film
Galeria
2018-01-18 Najnowsza galeria