Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie
Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy
w Lubaczowie
projekt

 

Ważne informacje na temat  koronawirus SARS-Cov-2 :
kliknij w link poniżej 

dla POZ i NiŚOZ

 

 

 
 
MISJA  SZKOŁY
„Dobro drzemie w każdym człowieku
    i czeka na obudzenie”
 
Po co jesteśmy?

 
          Jesteśmy po to aby:
 
uczyć młodych ludzi „zagubionych
  w rzeczywistości” odpowiednich postaw
  wobec tego, co ich spotkało, spotyka
  i może spotkać;
wspierać ich rozwój osobowościowy, kształtować charakter;
ukazywać drogi wyboru.
 
WIZJA  SZKOŁY
„Nam się marzyło nieśmiało, aby ich młodość niesforną ukształtować w dojrzałość
 
W naszej szkole uczniowie kształcą swoje umiejętności wykorzystywania
zdobywanej wiedzy, aby w ten sposób lepiej przygotować się do pracy
w warunkach współczesnego świata.
 
Wychowanie w naszej szkole ma charakter:
integralny – obejmuje wszystkie sfery ucznia: psychiczną, fizyczną, duchową, społeczną;
podmiotowy – stawia w centrum osobę ucznia;
indywidualny – tempo nauczania, dobór treści i metod uwzględnia indywidualne
   możliwości psychofizyczne ucznia.
Wiadomości
2020-12-11 Najnowsza wiadomość
O tym, jak ważne w życiu człowieka są marzenia, nie trzeba nikogo przekonywać. Już we wczesnym dzieciństwie każdy mały Jaś, patrząc na postacie z bajek, w późniejszym wieku, na znanych reprezentantów świata sportu, filmu, muzyki, chce im dorównać. Osoby te często stanowią wzorzec do naśladowania, budzą podziw i uznanie. Patrząc na ich sukcesy można odnieść wrażenie, że to urodzeni szczęściarze, a jednak, jak się okazuje na własny sukces musieli sami ciężko zapracować.
Galeria
2020-11-25 Najnowsza galeria