Ręka

 

Ważne informacje na temat  koronawirus SARS-Cov-2 

kliknij w link poniżej 

 

MISJA  SZKOŁY

„Dobro drzemie w każdym człowieku

    i czeka na obudzenie”

 

 

Po co jesteśmy?

Jesteśmy po to aby:

• uczyć młodych ludzi „zagubionych w rzeczywistości” odpowiednich postaw wobec tego, co ich spotkało, spotyka  i może spotkać;

• wspierać ich rozwój osobowościowy, kształtować charakter;

• ukazywać drogi wyboru.

 

WIZJA  SZKOŁY

„Nam się marzyło nieśmiało, aby ich młodość niesforną ukształtować w dojrzałość

 

W naszej szkole uczniowie kształcą swoje umiejętności wykorzystywania zdobywanej wiedzy, aby w ten sposób lepiej przygotować się do pracy w warunkach współczesnego świata.
 

Wychowanie w naszej szkole ma charakter:

  • integralny – obejmuje wszystkie sfery ucznia: psychiczną, fizyczną, duchową, społeczną;
  • podmiotowy – stawia w centrum osobę ucznia;
  • indywidualny – tempo nauczania, dobór treści i metod uwzględnia indywidualne możliwości psychofizyczne ucznia.