mozaika

Zespół Placówek Im. Jana Pawła II
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK
WYCHOWAWCZY W LUBACZOWIE

mazaika
dostępność

o młodzieżowym ośrodku wychowawczym w lubaczowie

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy przeznaczony jest dla młodzieży charakteryzującej się poważniejszymi zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym. Do ośrodka przyjmowana jest młodzież, wobec której sądy rodzinne wydały w trybie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich postanowienia o konieczności zastosowania środka wychowawczego polegającego na umieszczeniu w placówce resocjalizacyjnej.

Ośrodek
Pokój

Aktualnie nasz ośrodek świadczy opiekę całodobową, całoroczną, przeznaczoną dla chłopców w wieku 13 – 18 lat. MOW w Lubaczowie jest piętrowym budynkiem przystosowanym do prowadzenia zajęć dydaktycznych i wychowawczych. Budynek ten od kilku ostatnich lat jest systematycznie modernizowany i dostosowywany do obecnie obowiązujących standardów i norm.

Na parterze znajduje się szkoła, w skład której wchodzi: 6 klasopracowni przedmiotowych, wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne typu: tablice interaktywne i multimedialne, sprzęt RTV, komputery, sala gimnastyczna, siłownia, sala audiowizualna, biblioteka z czytelnią, kuchnia szkoły branżowej, pracownia murarsko - tynkarska, pracownia ceramiki, gabinet pedagoga, gabinet psychologa, gabinet lekarski, gabinet wicedyrektora ds. dydaktycznych, pokój nauczycielski. W szkole używana jest ponadto nowoczesna sala multimedialna.

Komputery
Pokój

Internat usytuowany jest na I piętrze tegoż budynku. Znajdują się tu: pomieszczenia 4 grup wychowawczych, w skład których wchodzą: świetlica, 3 sypialnie, łazienka, i kuchnia, izolatka, gabinet wicedyrektora ds. wychowawczych, studio nagrań, sala relaksacyjna, specjalistyczny gabinet psychologów i pedagogów, pokój pracy wychowawczej.

Szkoły wchodzące w skład MOW: szkoła podstawowa dla uczniów w normie intelektualnej i niedostosowanych społecznie oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i niedostosowanych społecznie – klasy: VII-VIII, szkoła branżowa I stopnia dla uczniów w normie intelektualnej i niedostosowanych społecznie oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i niedostosowanych społecznie – klasa I (specjalność murarz – tynkarz oraz specjalność kucharz) oraz klasa II (specjalność murarz – tynkarz oraz specjalność kucharz).

Zajęcia
Boisko

Ośrodek dysponuje także własną kuchnią ze stołówką oraz pralnią. Wychowankowie mają do dyspozycji boisko do piłki nożnej, ręcznej, koszykowej oraz plac rekreacyjny. Budynki otoczone są zielenią, klombami, rosną tam krzewy i drzewa ozdobne.