mozaika

Zespół Placówek Im. Jana Pawła II
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK
WYCHOWAWCZY W LUBACZOWIE

mazaika
dostępność
Dzień Papieski | Wychowankowie MOW trzymają wartę honorową przy pomniku Jana Pawła II. Chłopcy stoją po dwóch stronach pomnika, każdy trzyma flagę papieską. W tle fasada kościoła z witrażami. Zdjęcie zrobione nocą..jpg

Dzień Papieski


15.10.2023r. miał miejsce XXIII Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II. Cywilizacja życia". Obchody jakże ważnego dla nas dnia rozpoczęły się od uroczystej Mszy św. w lubaczowskiej Konkatedrze. Po mszy nasi wychowankowie jak co roku uczestniczyli w zbiórce pieniędzy organizowanej przez fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia wspierającej młodzież z ubogich rodzin. O godzinie 20.00 odbył się apel papieski na stadionie, przy obelisku i krzyżu upamiętniającym pobyt Ojca Świętego w Lubaczowie. Kolejnym punktem obchodów była procesja z portretem św. Jana Pawła II, która przeszła drogą papieską do konkatedry, gdzie o godz. 21 odbył się Apel Jasnogórski przed obrazem Matki Bożej Łaskawej, a potem nastąpił przemarsz pod pomnik Papieża Polaka przy kościele św. Karola Boromeusza.

← Wróć do bloga
Dzień Papieski | Dwaj harcerze z MOW podczas kwestowania stoi na brukowanym placu. Obok mężczyzna wrzucający pieniądze do puszki..jpgDzień Papieski | Dwóch chłopców w harcerskich mundurach kwestuje z puszką stojąc na brukowanym placu. Mężczyzna z dzieckiem wrzuca datek do puszki. W tle samochody i zabudowania..jpgDzień Papieski | Dwóch chłopców w harcerskich mundurach stoi tyłem na brukowanym placu kościoła, w tle fragment szarej bryły kościoła z półokrągłymi oknami..jpgDzień Papieski | Dwóch chłopców, jeden w mundurze harcerskim, drugi w czarnej kurtce stoją tyłem na bruku przed wejściem do kościoła, w głębi widoczne schody i drzwi, nad nimi baner..jpgDzień Papieski | Grupa chłoców widziana od tyłu idzie ulicami miasta, każdy niesie żółto - białą flagę. Chłocy idą gęsiego w dwóch rzędach. Z boku widoczne zabudowania miejskie. Zdjęcie zrobione nocą..jpgDzień Papieski | Grupa chłopców w kurtkach stoi tyłem w dwuszeregu, w tle widoczny wysoki krzyż, pod którym odprawiane jest nabożeństwo. Zdjęcie nocne..jpgDzień Papieski | Grupa wychowanków MOW w brązowych kurtkach z białym zdobieniem stoi szpalerem na baczność. Każdy trzyma na ramieniu flagę papieską. W tle ksiądz w sutannie. Zdjęcie zrobione po zmroku..jpgDzień Papieski | Przemarsz wychowanków MOW ulicami miasta widziany od tyłu. Chłopcy idą gęsiego w dwóch rzędach, każdy niesie papieską flagę. Z prawej zabudowania miejskie, z lewej drzewa. Zdjęcie zrobione nocą..jpgDzień Papieski | Wnętrze kościoła, w głębi dwóch wychowanków MOW w harcerskich mundurach składa dary podczas mszy. Z przodu grupa dzieci w pomarańczowych czapeczkach z daszkiem..jpgDzień Papieski | Wychowanek MOW w harcerskim mundurze podczas mszy w kościele czyta za pulpitem na ołtarzu. W tle ołtarz - krzyż, figury, freski, obok siedzą księża w ornatach i ministranci..jpgDzień Papieski | Wychowankowie MOW trzymają wartę honorową przy pomniku Jana Pawła II. Chłopcy stoją po dwóch stronach pomnika, każdy trzyma flagę papieską. W tle fasada kościoła z witrażami. Zdjęcie zrobione nocą..jpg
← Wróć do bloga