mozaika

Zespół Placówek Im. Jana Pawła II
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK
WYCHOWAWCZY W LUBACZOWIE

mazaika
dostępność
„Jeszcze Polska nie zginęła” | Trzech uczniów MOW w poczcie sztandarowym, ubrami w ciemne garnitury, przepasani biało-czerwonymi szafami. Uczeń pośrodku pochyla przed sobą sztandar. W tle okna sali, kolumna z nagłośnienia..JPG

„Jeszcze Polska nie zginęła”


„Naród, który nie szanuje swej przeszłości

  nie zasługuje na szacunek teraźniejszości

 i nie ma prawa do przyszłości”

Marszałek Józef Piłsudski

W dniu 10.11.2023r. w Zespole Placówek im. Jana Pawła II odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca 105 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Celem przedsięwzięcia było m.in.: upamiętnienie i uczczenie wydarzeń związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, kształtowanie postaw patriotycznych, wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do tradycji i historii narodowej.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru placówki i odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego”. Wspólne śpiewanie wszystkich czterech zwrotek hymnu jest jednoznaczne z uczestnictwem w ogólnopolskiej akcji „Szkoła do Hymnu”, w której – jak tysiące szkół w całej Polsce - bierzemy udział każdego roku, od pierwszej edycji.

Po hymnie i odprowadzeniu sztandaru młodzież z MOW oraz SOSW wspólnie recytacją wierszy, śpiewem i tańcem upamiętniła wydarzenia sprzed 105 lat.

Dopełnieniem uroczystości było złożenie przez harcerzy kwiatów pod pamiątkową tablicą. 

Zdjęcia wykonane przez uczestników koła fotograficznego "Pasjonaci fotografii" aparatami zakupionymi w ramach programów "Laboratoria przyszłości" i "Fajna ferajna"

← Wróć do bloga
„Jeszcze Polska nie zginęła” | Chór ubrany w jednolite stroje - dziewczynki czerwone sukienki, chłopcy na czarno śpiewa hymn Polski. Na pierwszym planie pochylony sztandar, w głębi wyświetlony fragment tekstu hymnu na tle flagi narodowej..JPG„Jeszcze Polska nie zginęła” | Chór w czerwonych i czarnych strojach stoi na baczność podczas śpiewania hymnu Polski. Z boku kolumna nagłaśniająca i pani opiekunka chóru. W tle na ścianie wyświetkany fragment hymnu, z tyłu dekoracja..JPG„Jeszcze Polska nie zginęła” | CZterech wychowanków MOW w garniturach stoi rzędem podczas akademii, jeden z nich mówi do mikrofonu wiersz. W tle dekoracja - biało-czerwone kwiaty na białym tle..JPG„Jeszcze Polska nie zginęła” | Młodzież biorąca udział w akademii stoi rzędem przed dekoracjami. Jeden z uczniów mówi do mikrofonu wiersz..JPG„Jeszcze Polska nie zginęła” | Pięciu wychowanków MOW stoi w rzędzie bijąc brawo. W tle dekoracje w biało-czerwonych barwach, z boku mikrofon na statywie..JPG„Jeszcze Polska nie zginęła” | Pięciu wychowanków MOW w garniturach oraz pięcioro wychowanków SOSW w strojach galowych stoją w rzędzie podczas akademii. W tle dekoracje - czerwony napis na biało czerwonym tle, z boku na drabinkach prace plastyczne.JPG„Jeszcze Polska nie zginęła” | Poczet sztandarowy z pochylonym sztandarem i chór ubrany w jednolite czerwpne i czarne stroje stoją na baczność podczas śpiewania hymnu Polski. Widok ogólny sali..JPG„Jeszcze Polska nie zginęła” | Podczas śpiewania hymnu - z prawej chór w czerwonych i czarnych strojach, z lewej publiczność, między nimi poczet sztandarowy z pochylonym sztandarem. Widok ogólny sali..JPG„Jeszcze Polska nie zginęła” | Trzech uczniów MOW w poczcie sztandarowym, ubrami w ciemne garnitury, przepasani biało-czerwonymi szafami. Uczeń pośrodku pochyla przed sobą sztandar. W tle okna sali, kolumna z nagłośnienia..JPG„Jeszcze Polska nie zginęła” | Trzech wychowanków w garniturach z biało-czerwonymi szarfami idąc gęsiego wnoszą sztandar szkoły. W tle rysunki dzieci powieszone na drabinkach sali gimnastycznej..JPG„Jeszcze Polska nie zginęła” | Wychowanek MOW w ciemnym garniturze stoi przy mikrofonie czytając z ozdobnej teczki tekst. Za nim dekoracja - biało-czerwone kwiaty na białym tle i fragment czerwonego napisu..jpg„Jeszcze Polska nie zginęła” | Wystawa prac plastycznych dzieci z SOSW wisząca na drabinkach w sali gimnastycznej. Z boku pani wicedyrektor przemawia przy mikrofonie..JPG
← Wróć do bloga