mozaika

Zespół Placówek Im. Jana Pawła II
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK
WYCHOWAWCZY W LUBACZOWIE

mazaika
dostępność
Przypomnienie Regulaminu | Wychowankowie MOW siedzą na ławeczkach na sali gimnastycznej słuchając czytającej Regulamin wychowawczymi..jpeg

Przypomnienie Regulaminu


W dniu 20.09.2023r.  w Młodzieżowym  Ośrodku Wychowawczym odbyły się zajęcia mające na celu przypomnienie praw i obowiązków wychowanków, systemu nagród i kar zawartych w Regulaminie Ośrodka.

← Wróć do bloga
Przypomnienie Regulaminu | Wychowankowie MOW podczas czytania Regulaminu siedzą na ławeczkach na sali gimnastycznej..jpegPrzypomnienie Regulaminu | Wychowankowie siedzą na prarapetach okiennych i ławeczkach na sali gimnastycznej słuchając czytanego Regulaminu..jpegPrzypomnienie Regulaminu | Wychowankowie MOW siedzą na ławeczkach na sali gimnastycznej słuchając czytającej Regulamin wychowawczymi..jpeg
← Wróć do bloga