mozaika

Zespół Placówek Im. Jana Pawła II
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK
WYCHOWAWCZY W LUBACZOWIE

mazaika
dostępność
Warsztaty z pomocy przedmedycznej | Wychowankowie MOW wraz z Panią Martą Mirkowską wręcząjąc kwiaty dziękują strażakom za przeprowadzone zajęcia..jpg

Warsztaty z pomocy przedmedycznej


W dniu 18 września 2023r. uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia o profilu murarz-tynkarz uczestniczyli w warsztatach pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ppoż. przygotowanych przez członków Ochotniczych Straży Pożarnych – Druhnę Kingę Czarną i Druha Rafała Kusina. Celem warsztatów było nabycie wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia podczas wykonywania zawodu murarz-tynkarz. Po krótkiej pogadance wstępnej uczniowie dowiedzieli się, że pierwsza pomoc to zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia. Dowiedzieli się również, jak postępować w przypadku omdlenia, zadławienia, ataku epilepsji, krwotoków, oparzenia, złamania i urazu stawów, wstrząśnienia mózgu oraz urazach głowy i kręgosłupa. Wychowankowie pod opieką druhów ćwiczyli: jak ocenić stan poszkodowanego, jak skutecznie wezwać pomoc, zastosować pozycję boczną bezpieczną (ustaloną) oraz jak postępować przy zatrzymaniu oddechu i krążenia (resuscytacja krążeniowo – oddechowa). Mogli też nauczyć się jak prawidłowo wykorzystać Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny. Uczniowie z wielkim zapałem i zaangażowaniem brali udział w warsztatach. Zajęcia uświadomiły im, jak istotne korzyści płyną z posiadania umiejętności udzielania pierwszej pomocy osobom potrzebującym. Druhnie Kindze i druhowi Rafałowi dziękujemy za przybycie i przeprowadzenie atrakcyjnych zajęć. Życzymy wszystkim Druhnom i Druhom opieki patrona strażaków – św. Floriana, bezpiecznych powrotów z akcji, niewyczerpanej siły i mnóstwa wytrwałości, wyrozumiałości bliskich oraz samych sukcesów – zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

← Wróć do bloga
Warsztaty z pomocy przedmedycznej | Wychowankowie MOW ćwiczą na sobie ukłądanie poszkodowanego w pozycji bocznej, obok Druhowie tłumaczą jak przeprowadzić ćwiczenie, z tyłu przyglądają się kolejni uczniowie..jpgWarsztaty z pomocy przedmedycznej | Wychowankowie ćwiczą resuscytację - na kocu leży specjalny manekin, Druhowie prezentują worek ambu..jpgWarsztaty z pomocy przedmedycznej | Wychowankowie ćwiczą na manekinie sztuczne oddychanie, obok Druhowie udzielają wskazówek..jpgWarsztaty z pomocy przedmedycznej | Wychowanek MOW ćwiczy na manekinie masaż serca, obok stoją przypatrujący się wychowankowie oraz Druhowie sprawdzający poprawność wykonania masażu..jpgWarsztaty z pomocy przedmedycznej | Dwóch wychowanków MOW prezentuje na sobie pomoc w przypadku zadławienia, obok stoją Druhowie prowadzący zajęcia..jpgWarsztaty z pomocy przedmedycznej | Dwóch wychowanków MOW pokazuje na sobie, jak trzymać głowę poszkodowanego podczas ataku padaczki. Z tyłu Druhowie sprawdzają poprawność uchwyru..jpgWarsztaty z pomocy przedmedycznej | Dwóch wychowanków MOW pokazuje na sobie, jak trzymać głowę poszkodowanego podczas ataku padaczki. Obok stoją Druhowie sprawdzając poprawność pokazu..jpgWarsztaty z pomocy przedmedycznej | Dwóch wychowanków MOW pokazuje na sobie jak w przypadku zadławienia uderzać ręką w plecy, obok Druhna nadzoruje poprawność wykonania zadania..jpgWarsztaty z pomocy przedmedycznej | Druhowie tłumaczą i pokazują na udającym poszkodowanego wychowanku MOW jak ocenić stan poszkodowanego, obok stoją przypatrujący się wychowankowie..jpgWarsztaty z pomocy przedmedycznej | Druhowie podczas wykładu z udzielania pierwszej pomocy, przed nimi na kocu manekin do ćwiczeń, obok torba ze sprzętem medycznym..jpgWarsztaty z pomocy przedmedycznej | Druhowie podczas wykładu prezentują przenośny defibrylator, przed nimi na kocu leży manekin do ćwiczeń medycznych..jpgWarsztaty z pomocy przedmedycznej | Wychowankowie MOW wraz z Panią Martą Mirkowską wręcząjąc kwiaty dziękują strażakom za przeprowadzone zajęcia..jpg
← Wróć do bloga